สัญญาเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เช่า

สัญญาเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เช่า หมายถึงสัญญาที่ถือคุณสมบัติของผู้เช่าเป็นสำคัญ ดังนั้น เมื่อผู้เช่าตายสัญญาเช่าย่อมระงับไป และไม่เป็นมรดกตกทอดไปยังทายาท แม้สัญญาจะมีข้อตกลงให้ผู้เช่าโอนสิทธิการเช่าให้ผู้อื่นได้ก็ตาม ก็ยังถือว่าสัญาเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตัว ไม่เป็นมรดกตกทอดไปยังทายาทของผู้เช่า ฎ. 383/2540 
          หลังจากผู้เช่าตายแล้ว แม้บริวารจะอยู่ต่อมาและชำระค่าเช่าก็ตาม ก็ไม่ก่อให้เกิดสัญญาเช่าใหม่ขึ้นมา ฎ. 119/2509
          แต่ที่ว่าสัญญาเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวนั้น เป็นสิทธิเฉพาะทางด้านตัวผู้เช่าเท่านั้น แต่ในด้านตัวผู้ให้เช่าแล้วไม่ถือว่าเป็นสิทธิเฉพาะตัว  ดังนี้ ถ้าผู้ให้เช่าตาย สัญญาเช่าไม่ระงับ ทายาทของผู้ให้เช่าต้องให้ผู้เช่าเช่าต่อไปจนครบกำหนดเวลา  และในกรณีมีผู้เช่าหลายคน ผู้เช่าบางคนตายไป สิทธิเช่าก็ระงับไปเฉพาะผู้เช่าคนที่ตายเท่านั้น ฎ. 5859/2530
          แต่กรณีที่ว่าสัญญาเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวก็แต่กับสัญญาเช่าธรรมดาเท่านั้น ไม่รวมถึงกรณีของสัญญาเช่าต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาด้วย ฎ. 172/2488

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น