ค่าครองชีพเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง

http://2.bp.blogspot.com/-J71Z_zLGbAE/TVx_kdOUNGI/AAAAAAAAOZE/HkWfc0zxKEA/s1600/64104011-filipino-laborer.jpg

ค่าครองชีพถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 5
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8938 - 8992/2552
การที่จำเลยจ่ายค่าครองชีพให้ลูกจ้างมีจำนวนแน่นอน และจ่ายให้เป็นประจำทุกเดือนเช่นเดียวกับเงินเดือนโดยไม่คำนึงว่าลูกจ้างจะ หยุดงานหรือไม่เช่นนี้ ย่อมถือได้ว่าค่าครองชีพเป็นเงินส่วนหนึ่งที่จำเลยจ่ายให้แก่ลูกจ้างเพื่อ ตอบแทนการทำงานปกติในวันทำงานของลูกจ้าง ค่าครองชีพจึงเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง
การที่จำเลยกับสหภาพแรงงานเซนจูรี่เท็กซ์ไทล์ทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง โดยมีเงื่อนไขมิให้นำค่าครองชีพไปรวมกับค่าจ้างเพื่อคิดคำนวณค่าชดเชยและ เงินอื่น ๆ ที่คำนวณจากค่าจ้างและเงินเดือน จึงเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนย่อมตกเป็นโมฆะ ไม่มีผลผูกพันลูกจ้าง
http://4.bp.blogspot.com/-MFhHswD5TEA/TVx_h_7NlRI/AAAAAAAAOY8/8mI1-yKmIy4/s1600/IMG_7766.jpg

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น